Om mig

Archaeopteryx

Carnivorer (Köttätare)

Omnivorer (Allätare)

Herbivorer (Växtätare)

Ankylosaurus

ang-kyl-å-SAU-rus

Här är en bild på Ankylosaurus:

Här är lite fakta om Ankylosaurus:

TRYCK HÄR!

Saltasaurus

sal-ta-SAU-rus

Här är en bild på Saltasaurus:

Saltasaurus var en titanosaurie.

Här är lite fakta om Saltasaurus:

TRYCK HÄR!

Pachycephalosaurus

pa-ky-se-fa-lå-SAU-rus

Här är en bild på Pachycephalosaurus:

Här är lite fakta om Pachycephalosaurus:

TRYCK HÄR!

Pachyrinosaurus

paky-rino-SAU-rus

Här är en bild på Pachyrinosaurus:

Här är lite fakta om Pachyrinosaurus:

TRYCK HÄR!

EXTRA:

Det finns en film som heter Walking With Dinosaurs som handlar om en Pachyrinosaurus som heter Patchi. Kolla gärna på den.


Stegosaurus

steg-å-SAU-rus

Här är en bild på Stegosaurus:

Här är extra mycket fakta om Stegosarus:

TRYCK HÄR!

Muttaburrasaurus

mutta-burra-SAU-rus

Här är en bild på Muttaburrasaurus:

Här är lite fakta om Muttaburrasaurus:

TRYCK HÄR!

Pentaceratops

penn-ta-SE-ra-tåpps

Här är en bild på Pentaceratops:

Här är lite fakta om Pentaceratops:


Dom flesta bilder kommer från Fineart america.