Herbivorer (Växtätare)

Archaeopteryx

Om mig

Omnivorer (Allätare)

Carnivorer (Köttätare)

Baryonyx

ba-ry-Å-nyx

Dinosaurien Baryonyx åt mycket fisk.

Den åt också andra dinosaurier.

Här är en bild på Baryonyx som fångar en fisk:

Här är lite fakta om Baryonyx:

TRYCK HÄR!


Carcharodontosaurus

kar-ka-rå-dån-tå-SAU-rus

Här är en bid på Carcharodontosaurus.

Här är lite fakta om Carcharodontosaurus:

TRYCK HÄR!

Velociraptor

ve-lå-si-RAPP-tår

här är en bild på Velociraptor:

Här är lite fakta om Velociraptor:

TRYCK HÄR!

Mosasaurus

må-sa-SAU-rus

Här är en bild på Mosasaurus:

Här är lite fakta om Mosasaurus:

EXTRA:

Har du någonsin undrat varför Mosasaurus heter just Mosasaurus om du har det så kommer du få veta det nu:

Denna bild visar upptäckten av de stora käkbenen från en Mosasaurus hoffmani.Benen påträffades 1786 i en gammal kalkgruva i Maastricht, holland. Upptäckten skapade enorm nyfikenhet bland europeiska vetenskapsmän. Experter kunde inte bestämma vad det var för varelse. En vetenskapsman som hette Pieter Camper trodde att det var en stor val, men senare insåg hans son att det var en jättestor ödla. Den franske professorn Geordes Cuiver kallade varelsen för Mosasaurus. Namnet betyder "ödla från Meuese" (en flod som flyter genom Maastricht).

TRYCK HÄR!

Tyrannosaurus

ty-rann-å-SAU-rus

Här är en bild på en Tyrannosaurus som fightas mot en Triceratops.

Här är lite fakta om Tyrannosaurus:

TRYCK HÄR!

Spinosaurus

spi-nå-SAU-rus

Här är en bild på en Spinosaurus flock:

Här är lite fakta om Spinosaurus:

TRYCK HÄR!

Pteranodon

te-ran-å-DÅN

Här är en bild på Pteranodon:

Här är lite fakta om Pteranodon:

TRYCK HÄR!

Carnotaurus

karr-nå-TAU-rus

Här är en bild på två stycken Carnotaurus:

Här är lite fakta om Carnotaurus:

TRYCK HÄR!

Alexornis

al-ex-orr-nis

Här är en bild på Alexornis:

Här är lite fakta om Alexornis:

TRYCK HÄR!

Här är lite fakta om Alexornis: